လႊတ္ေတာ္မ်ားရပ္နား၊ ဥပေဒ ၇ခု အတည္ျပဳ

  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို တစ္လေက်ာ္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီေန႔မွာ ရပ္နားလိုက္ၿပီး  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္း ၇ခု အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ဒီတႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာဟာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုလို႔ ဆိုပါတယ္။ “အစည္းအေ၀းကာလအတြင္းမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၈ ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၂၀၈ခု ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆို ၈ ခု တင္သြင္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳအဆို ၄ ခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆို ၃ခုနဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္က်န္ အဆို ၁ ခုတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၂၃ခု ရွိၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ၇ ခု ကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တဘက္တလမ္းက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑အတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးဖို႔ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခု က်န္ရွိေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုေငြစကၠဴထုတ္ဖို႔ အဆိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွေဆာင္အဖြဲ႔က သုေတသနဒါ႐ုိက္တာ ဦးထင္ေက်ာ္ေအးက ဒီတႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္း အားနည္းခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေငြ စကၠဴကိစၥမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းမွာ ေလာက္ေလာက္လားလား မ်ားမ်ားစားစား ဒီ ၆ ႀကိမ္မွာ အတည္ျပဳတာ မရွိဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုေငြစကၠဴကိစၥမွာ သေဘာမတူသူ မတ္တပ္ရပ္ပါဆိုၿပီး ေၾကညာ လိုက္တာမ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတိမျပဳမိတဲ့ ထူးျခားမႈတခုလို႔ ေျပာရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပံုမွန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းကေန အနည္းငယ္ေသြဖီသြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေတြ႔ရတယ္။” ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွာ ျပန္လည္စတင္က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up