ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ရင္ဆိုင္ေနရ | DVB