ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး အတည္ျပဳ

  ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးကုမၸဏီေတြ လုပ္ကိုင္ရတာလြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့့ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေပးပို႔လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒၾကမ္း ကို ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေ၀ၿဖိဳးေအာင္က အခုအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္မ်ားျပားလာႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “က်ပ္ထားတဲ့ဟာေတြကို ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ ရွိတယ္။ အနိမ့္ဆံုး က်ေနာ္ ေျပာရရင္ SME ေတြ တိုးလာမယ္။ တိုးလာႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔ဆို ကုမၸဏီ အေသးေလးေတြအေနနဲ႔ အရင္ဥပေဒ အရဆို ႏွစ္စဥ္ရီပို႔ေတြလုပ္ ဘာေတြလုပ္ စာရင္းစစ္ေတြေခၚ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ကို သူတို႔အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တယ္။” အခု ဥပေဒေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ အလုပ္လုပ္ရတာ လြယ္ကူပြင့္လင္းလာမယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒဟာ ရွိၿပီးသား ႏိုုင္ငံျခားသားကုမၸဏီနဲ႔ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီ ဥပေဒႏွစ္ခုကိုေရာၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ထြက္ထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ထြက္ မလာေသးလို႔ ႏိုင္ငံတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးမလာေသးဘူးဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒလည္းထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up