ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေရႊဘိုေပၚဆန္းေမႊး ဝါးတန္း ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေရႊဘိုေပၚဆန္းေမႊးက ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၅၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၈,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွေတာ့ ပဲတီစိမ္းက ၁ ပိႆာကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၉၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၂၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၇၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၈၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၁၃၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၄၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ(ၿခံဳ) ႏွမ္းျဖဴ(ၿခံဳ)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၃၂,၀၀၀ ရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၉၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up