တႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးေနဦးမွာလား ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စုံ)

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထပ္မံတိုးလာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိေသး။ တိုက္ပြဲမ်ားကလည္း ဟိုတကြက္ ဒီတကြက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားသည္ဟူ၍ မရွိေပ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ ေကအုိင္ေအအဖြဲ႔တို႔ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဂီဒြန္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာ့ ေလးလဝန္းက်င္ခန္႔ စစ္ၿငိမ္ေနခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ေကအုိင္ေအ၏ ဂီဒြန္စခန္းဝန္းက်င္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ဂီဒြန္စခန္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ တြင္ လိုင္ေဖာင္စခန္းတို႔အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစခန္းမ်ား သိမ္းပိုက္အၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလလယ္ပိုင္းအထိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမလအထိ တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့။   သို႔ေသာ္ တျခားတဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရန္ တာစူေနေသာကာလတြင္ ေသနတ္သံမ်ား မစဲေသးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ရွိေနသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္က ႏိုင္ငံေရးျပႆနာသာျဖစ္ၿပီး လက္နက္ႏွင့္ရွာခဲ့ၾကေသာ အေျဖမ်ားအစား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ အေျဖရမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက သိနားလည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သိထားေသာအသိကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွာ အခက္အခဲကိုယ္စီ ရွိေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ၿဗိိတိန္ႏိုင္ငံရွိ Inter Mediate အဖြဲ႔မွ Mr.Jonatha Powell ႏွင့္အတူ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Rupert Smith၊ Sir Hugh Orde၊ စစ္သံမႉး Colonel Nigel Goodwin ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၂၀၁၇ ေမလ ၁၁ ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ယခုလို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ဖန္တီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ ရယူလိုစိတ္ရွိရန္ႏွင့္ လက္ရွိ ေလၽွာက္လွမ္းေနေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အမွန္တကယ္လိုလားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းသို႔ ေလၽွာက္လွမ္းမည္ဆိုပါက လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္၏ အမွား၊ အမွန္ကုိ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားထဲတြင္ သံုးႏႈန္းသြားေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ဖန္တီးသူမ်ားအေနျဖင့္ဆိုေသာ စကားမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို သီးသန္႔ဖန္တီးေနသည့္ အသြင္ကိုေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္၊ ႏိုင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားမ်ားသည္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေရွ႕ကို ေရာက္သင့္သေလာက္မေရာက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္ေျပာခဲ့ေသာ စကားတခုမွာ လက္ေတြ႔ အေျခအေနကိုလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ တခ်ိဳ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ဖိႏိွပ္ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေနသည့္ အေနအထားမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံစိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ လက္ရွိ ေလၽွာက္လွမ္းေနသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲလြဲေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ခက္ခဲစြာ ညိႇႏႈိင္းရမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနတြင္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အစိုးရက ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ပလက္ဝနယ္တြင္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ ေအေအႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲက ျပင္းထန္ေနသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကတည္းက ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည္။ တိုက္ပြဲကာလတြင္ စက္မႈသိပၸံေက်ာင္းသားတဦး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္ေသာ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ လူငယ္ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ ညႊန္္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌးက “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေရာ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြေရာ အကုန္လံုးကေတာ့ ျပည္သူကို ထိခိုက္လာတဲ့အခါမွာ ထံုးစံအတိုင္းေပါ့၊ ျပန္ၿပီးတိုက္ခိုက္ရမွာပဲ” ဟု မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္က ယင္းနယ္ေျမကို တပ္က ထိုးစစ္သြားဆင္ေနတာလည္း ျဖစ္သည္။   တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအေအအဖြဲ႔က တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အလစ္ငိုက္ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေအေအဘက္မွလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ လူသားဒိုင္းကာမ်ား လုပ္ျခင္း၊   ၎တို႔ေနတဲ့ေနရာကို တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အျပန္အလွန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။   ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲျဖစ္ရန္ အလွမ္းေဝးေနသည့္ အသြင္သာ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေနေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပည္သူအားလံုး လံုၿခံဳၿပီး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ လံုၿခံဳလြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ မခံစားရေသးပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အျပင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔က အာဆာအဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာလည္း ယခုထိ တဖဲြ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနခိုက္ တျခားတဖဲြ႔ႏွင့္ တိုက္ေနၾကေသာ သံသရာကို အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသး။ ေမာင္ေတာကဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ကိစၥကို စီစဥ္ေနၾကဆဲ ပလက္ဝေဒသခံမ်ား၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္ တပ္မေတာ္ သေဘာထားႏွင့္ အစိုးရ၏ သေဘာထားမွာ ကြဲလြဲေနသေယာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ “ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ က်မတို႔ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ဘယ္လိုစြန္႔စားမႈမ်ိဳးကိုမဆို ေၾကာက္ၿပီး ေနာက္တြန္႔ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ကမာၻႀကီးက က်မတို႔ႏိုင္ငံကုိ ေစာင့္ဆိုင္းငဲ့ညႇာေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔ ဒီကေန႔ စိုက္ပ်ိဳးသမၽွ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ အသီးအပြင့္ ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ က်မတို႔ႏိုင္ငံကို ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ပဲ ထားခဲ့ၾကမွာလားလို႔ စဥ္းစားၾကဖို႔လိုပါတယ္။ က်မတို႔လက္ထက္ စြန္႔လႊတ္မႈ၊   စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔ ခ်လိုက္တဲ့ အုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ေနာင္လာမယ့္ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ေတြက ခိုင္မာတင့္တယ္တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္၊   မြမ္းမံသြားႏိုင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးထဲကို မေရာက္ရွိေသးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊   လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း က်မတို႔နဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီး သမိုင္းက်န္ခဲ့မယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးမွာ ပါဝင္ၾကဖို႔ အေလးအနက္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျပဳလုပ္ရေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ေခၚထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသလို ညီလာခံ ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ကလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ တျခား လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   အားလံုးပါဝင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလမွာ လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔အတူတူ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကလည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ဒီအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ အၿမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနေသာ တိုက္ပြဲအေျခအေနအရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ ေအေအအဖြဲ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း မရွိဟု မီဒီယာမ်ားတြင္ ေလသံပစ္ထားသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day Daily သတင္းစာတြင္ ေအေအကို လက္ခံ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ သေဘာထားကို တ႐ုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကားခဲ့ဟု တီအန္အယ္လ္ေအ ဆိုေသာ သတင္းတပုဒ္ ပါလာခဲ့သည္။ သတင္းအဆိုအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေျမာက္ပိုင္းခုႏွစ္ဖြဲ႔ကို တၿပိဳင္တည္း လက္ခံေတြ႔ဆံုမည္မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္က တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တီအန္အယ္လ္ေအ မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တာ့ဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားထားသည္။ ၎က “က်ေနာ္တို႔ သံုးဖြဲ႔ (တီအန္အယ္လ္ေအ၊ အမ္အန္ဒီေအေအ၊ ေအေအ) ေတာင္မွ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္း ရွင္းျပခ်က္အရဆိုရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားက တဖဲြ႔႔ (ကိုးကန္႔ အမ္အန္ဒီေအေအ) က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ေအေအက ေနာက္မွေပၚတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ဘဂါၤလီ အၾကမ္းဖက္ကိစၥေတြ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေအေအနဲ႔လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့ ေအေအက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔နဲ႔ သူက တန္းညိႇလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေအေအကုိေတာ့ လံုးဝမေဆြးေႏြးႏုိင္ဘူး စသျဖင့္ အဲဒီလို ေျပာလာတယ္” ဟု ေျဖၾကားထားသည္။ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ ေအေအမွ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ခိုင္သုခမွလည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျပလည္မႈမရွိ၍ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအေအအဖြဲ႔၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က စက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းသားတဦး ေသဆံုးကာ ၃ ဦးမွာ ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေအေအဘက္မွလည္း အဆိုပါကိစၥမွာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား စီးလာသည့္ ေလွမ်ားၾကားတြင္ အရပ္သားေလွက လိုက္ပါလာသည့္အတြက္ ထိခိုက္မိသြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ မၿပီးဆံုးေသးေပ။ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာလည္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု သိရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္တို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ပါဝင္ေစခ်င္သည္ဆိုေသာ ဖိတ္ေခၚခ်က္မွာလည္း နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးသလိုသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)

//
More News
Up