ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပ

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း (ေအဆမ္)ကုိ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန ၁ မွာ  ဒီကေန႔မနက္က စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ ၂ရက္ၾကာ က်င္းပမယ့္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ အာရွနဲ႔ ဥေရာပအၾကား  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ ေအဆမ္ ေဆြးေႏြးဖက္ေတြမွာ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံ၊ ဥပေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္တဲ႔ ႏုိင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံ၊ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္နဲ႔ ေတာင္အာရွအုပ္စု၀င္ ၁၁ ႏုိင္ငံ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔၀င္ ၅၁ ႏုိင္ငံနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးနဲ႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပထမဆံုးအႀကိမ္အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံ က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းေတြျဖစ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ အစည္းအေ၀း (ASEM Senior Official’s Meeting) ေတြကုိလည္း ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔နဲ႔ ၁၉ ရက္ေန႔ေတြက ဒီ ဗဟုိဌာနမွာပဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအစည္းအေ၀းကုိ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္က အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေတြ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ဘူေဂးရီးယား၊ ဒိန္းမက္၊ ဖင္လန္၊ အင္ဒုိးနီးရွား၊ လာအုိ၊ ပါကစၥတန္၊ ပုိလန္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အဂၤလန္၊ ႐ုရွားနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြက အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up