ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၈၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၅၃၀ က်ပ္ကေန ၂,၂၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း၊ကုန္း)က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၆၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂,၆၉၅ က်ပ္ ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၅၄၀ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂,၆၅၀ က်ပ္ ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၇၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၇၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ င႐ုတ္ပြ င႐ုတ္ပြကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြးၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇,၈၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁၀၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) ႏွမ္းနက္(စမံု)က ဒီေန႔မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၁၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၇,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up