ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီUPDJC အတြင္းေရးမႉး အလုပ္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) မွာ ဒီကေန႔ က်င္းပပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ ဖဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက အခု အစည္းအေဝးကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ခ်မွတ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ "ဒီေန႔ အစည္းအေဝးဟာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ လမ္းညႊန္မႈေဘာင္ SOP ေတြ ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္တဲ့အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တခု ခ်မွတ္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါ" အန္စီေအ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အခန္း ၇ ခန္းနဲ႔ ေရးဆြဲထားကာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ထဲမွာေတာ့ အခန္း ၉ ခန္းနဲ႔ ေရးဆြဲထားၿပီး အဲဒီထဲက အဓိကက်တဲ့ အပုိင္းေတြမွာ တိတိက်က် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးတာေတြ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စုိးက ေျပာပါတယ္။ "တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိတယ္။ အစုိးရ လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖဲြ႔ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြက ပူးေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးတ့ဲ အေနအထားမွာ အျငင္းပြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ UPDJC အစည္းအေဝးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ကုိယ္တုိင္လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီတာနဲ႔အညီ က်ေနာ္တုိ့အေနနဲ႔လည္း ဒါကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။" ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလထဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ေတြ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up