ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ႏွမ္းနက္ မႏၲလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္က ၁ အိတ္ကို ၉၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၉၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၈,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁၀၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၈၄၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၈၅၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) ႏွမ္းနက္(စမံု)ကေတ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁၁၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၇၉,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၃၀,၅၀၀ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၀၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၂၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up