ထြန္းထြန္းမင္းႏွင့္ ထပ္မံထုိးသတ္ခ်င္ဟု ကြန္ဂို လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ေျပာ (ဓာတ္ပုံ) | DVB