ၾသစေၾတးလ်တြင္ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္မည္

ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳဖို႔ အခုႏွစ္မကုန္မီ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဘူးလ္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် စာရင္းအင္းဗဴ်႐ုိရဲ႕ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံသူ ၆၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ၃၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွပါတယ္။ အဲဒီစစ္တမ္းကို စာတိုက္ကေနေပးပို႔ၿပီး သေဘာထား ေတာင္းခံခဲ့တာပါ။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွတယ္လို႔လည္း ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ “ၾသစေၾတးလ်ျပည္သူ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါၿပီ။  တန္းတူလက္ထပ္ခြင့္အတြက္ ေထာက္ခံမဲ အႀကီးအက်ယ္ ေပးလိုက္ၾကပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ မွ်တမႈအတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္တာပါ။ အခိုင္အမာ သႏၷိ႒ာန္ခ်လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္တာပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ ေထာက္ခံမဲ ေပးလိုက္တာပါ။ အခုအခါမွာေတာ့ ဒီကိစၥကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကေ်နာ္တုိ႔ပါလီမန္ဆီကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ၾသစေၾတးလ်ျပည္သူေတြ ေပးလိုက္တဲ့တာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ပါလီမန္ေပၚကို က်ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒီကိစၥကို အခုႏွစ္ကုန္ ခရစၥမတ္မတိုင္မီ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္သြားေဆာင္သြားဖို႔ရာဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဘူးလ္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

More News
Up