ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၈၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၁၅၀ က်ပ္ကေန ၂,၆၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ င႐ုတ္ရွည္ င႐ုတ္ရွည္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၈၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၈၅၀ ရွိပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ထန္းလ်က္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၂၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၉၀၀ ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၅၀ က်ပ္ကေန ၈၅၀ က်ပ္ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၅၁၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ၃၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၈၆၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

//
More News
Up