ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  ၂ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ႏွစ္မကုန္ခင္ ဖြင့္လွစ္မည္ | DVB