ယီမင္တြင္ အေသခံ ကားဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆုံး လူ ၆ ဦး ေသဆုံး | DVB