ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ျမန္မာတႏိုင္လံုး စတင္ထိုးေပး | DVB