သမၼတ ထရမ့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မတက္ဘဲ ဖိလစ္ပုိင္မွ ထြက္ခြာ | DVB