လိင္စိတ္ႏႈိးဆြအကျဖင့္ သူနာျပဳမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ေဖ်ာ္ေျဖခုိင္းသည့္ေဆး႐ုံ စစ္ေဆးခံရ (႐ုပ္သံ) | DVB