အုိင္ယာလန္ကုိ ၅ ဂုိး ၁ ဂုိးျဖင့္ႏုိင္ၿပီး ဒိန္းမတ္ ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပဲြ ေအာင္ျမင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB