ျမန္မာေက်ာင္းသား ၂၀၀၀ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္ ေခၚယူမည္ | DVB