ေလယာဥ္တံခါးၾကားမွ ေျမျပင္ဆီ ျပဳတ္က်ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB