ၾကက္တိုက္ ေလာင္းကစား၀ိုင္းကို ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး၊ လူ ၁၀ ဦး ဖမ္းမိ | DVB