နည္းျပ မာကိုေဆးဗားကုိ အဲဗာတန္ ကမ္းလွမ္းမႈ ဝတ္ဖုိ႔ဒ္အသင္း ပယ္ခ် | DVB