ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေဆြးေႏြး | DVB