ေလယာဥ္အစီး ၁၆၀ ေက်ာ္ျပသထားသည့္ ဒူဘုိင္းေလေၾကာင္းျပပြဲ ၂၀၁၇ က်င္းပ | DVB