ဝါရင့္ အီတလီဂုိးသမားႀကီး ဘတ္ဖြန္ ႏုိင္ငံလက္ေရြးစင္အသင္းမွ အနားယူ | DVB