နာမည္ႀကီး အီတလီအသင္း ဆြီဒင္ႏွင့္ သေရက်ၿပီး ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲ မေအာင္ျမင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB