အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို မေစ့စပ္စတမ္း ေခ်မႈန္းတုိက္ပြဲဝင္ေနဟု အန္အယ္လ္ဒီ ေၾကညာ | DVB