ခ႐ုိေအးရွားႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ကမၻာ့ဖလား ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္ (႐ုပ္သံဟိုက္လိုက္) | DVB