ၿမိတ္တြင္ ကုန္တင္ကားတစီးတိမ္းေမွာက္၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB