မိုးညႇင္းတြင္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္အိတ္မ်ား ဖမ္းမိ | DVB