ဘီးလင္းတြင္ တပ္မေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အိမ္စီးကားတုိက္မိ၊ ၂ ဦး ေသဆံုး | DVB