ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္တိုက္မိ၍ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB