ဂဏန္းႀကီးက ငွက္ကို ဘယ္လုိဖမ္းယူစားေသာက္သလဲ (႐ုပ္သံ) | DVB