ကေလးစာေပပြဲေတာ္တြင္ ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB