ဥေရာပကုိ အကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ စစ္အေျခစုိက္စခန္း ၂ ခု ေနတုိး တည္ေဆာက္မည္

႐ုရွားနဲ႔ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရင္  ဥေရာပကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္  စစ္အေျခစို္က္စခန္းသစ္ ၂ ခု တည္ေဆာက္မယ့္အစီအစဥ္ကို ေနတိုးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ရုရွားအေရးကိစၥအျပင္၊ ဥေရာပကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ႏို္င္ဖို႔  အတၱလႏၱိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာနဲ႔ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္စင္တာတို႔ကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔ဲ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေတြက သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ “ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတာက ေနတိုးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္မူၾကမ္းကို သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းက ေနာက္ဆက္လုပ္မယ့္ ကိစၥေတြအတြက္ အေျခခံျဖစ္လာမွာပါ။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အတၱလႏၱိတ္မွာ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာေဆာက္ဖို႔၊ ဥေရာပနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတိုက္အၾကားမွာ ပယ္လယ္လမ္းေၾကာင္းကသြားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လြတ္လပ္၊ လုံၿခဳံမႈဆက္ရိွေနဖို႔ကိစၥပါ။ ဒီကိစၥဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မဟာမိတ္ျဖစ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီကိစၥက ဥေရာပတလႊား စစ္တပ္ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမွာျဖစ္သလို၊ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အဦေတြအၾကား ေထာက္ပံ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အားေကာင္းလာေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ေနတိုး အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ယန္းစတိုးတန္ဘာ့ခ္က ေျပာပါတယ္။ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ဆိုက္ဘာကာကြယ္ေရးကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး၊ အခုသေဘာတူညီခ်က္အရ ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာေတြကို ပထမဆုံးအေနနဲ႔ အလုပ္ခန္႔ထားဖြယ္ရိွတယ္လို႔လည္း  ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up