ၿမိ္တ္ၿမိဳ႕ကန္ေတာ္မဂၤလာ အမႈိက္အညစ္အေၾကးမ်ား ျပန္လည္ဆယ္ယူေရး စတင္ | DVB