အိုင္ဖုန္းရဖို႔ ညကလပ္တြင္း ေဖာ္ခၽြတ္ျပခဲ့သည့္ ႐ုရွားဆရာမ ေကာလိပ္မွအထုတ္ခံရ (႐ုပ္သံ) | DVB