အိမ္ေမြးေၾကာင္ကို ရစ္ပတ္ဝါးမ်ိဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ စပါးႀကီးေႁမြႀကီးအား ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB