ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၅ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပ | DVB