ေဆာ္ဒီမင္းသား ၁၁ ဦးႏွင့္ ၀န္ႀကီး ၄ ဦးကုိ ထိန္းသိမ္း

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏုိင္ငံဟာ မင္းသား ၁၁ ဦးနဲ႔ လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ႀကီး ၄  ဦးကို ထိန္း္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း  ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီဘုရင္ ဆယ္မန္ဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီသစ္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီမွာ  အိမ္ေရွ႕မင္းသား မုိဟာမက္-ဘင္-ဆယ္္လ္မန္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ မင္းသား ၁၁ ဦး၊ လက္ရိွ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ဆဲ ၀န္ႀကီး ၄ ဦး နဲ႔ ၀န္ႀကီးေဟာင္းေတြကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူ အမည္ေတြကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွပါဘူး။ ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ေဆာ္ဒီဘုရင္ ဆယ္မန္ဟာ အေရးပါတဲ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ရာထူးေတြအတြက္ ၀န္ႀကီးသစ္ ၂ ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာ္၀င္မိသားစု၀င္တဦးကို အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ အႀကီးအကဲ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားၿပီး ငယ္ရြယ္သူ အိမ္ေရွ႕မင္းသားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တုိးျမႇင့္လုိက္တယ္လုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာျ္ပထားပါတယ္။

//
More News
Up