အင္းေတာ္ႀကီးေဒသကို ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမသတ္မွတ္ခံရျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီး ေရႊမဥၨဴဘုရား၊ ေဒၚပုလဲ ဓမၼာ႐ံုမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္၊ မနက္ ၁၀ ခြဲအခ်ိန္က အင္းေတာ္ႀကီး ေဘးမဲ့ေတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ အင္းေတာ္ႀကီး ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက “ဇီဝအဝန္း နယ္ေျမသတ္မွတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေ႐ရွည္တည္တံ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြ တိုးျမင့္လာေစဖို႔ ျဖစ္တယ္”လို႔    ေျပာပါတယ္။ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ဟာ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ၊ ရမ္ဆာေဒသ၊ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္နဲ႔ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ နယ္ေျမလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမဆိုတာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း၊ ဗဟုသုတ မၽွေဝျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနထိုင္မႈ ျမင့္မားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားမႈ ရွိျခင္းတို႔ကတဆင့္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ လူသားနဲ႔ သဘာဝ ေပါင္းစပ္ေနထိုင္မႈပံုစံ ျဖစ္တယ္လို႔ Dr Matthew Walpole (Senior Director -Conservation Programmes) on behalf of Fauna & Flora International Chief Executive Officer က ေျပာဆိုရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ကို ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ ကမာၻ႔ကြန္ရက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ UNESCO အစည္းအေဝးမွာ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ တတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယေျမာက္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - ခင္သန္းညြန္႔

More News
Up