‘ကြၽန္’ ဇာတ္ကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနက တရားစြဲ | DVB