ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၆၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၄၇၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၄၁၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၃၃၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၈၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၆၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂,၉၆၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၁၀၀ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၇၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၃၇၅ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၇၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၈၅၀ ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၈၀ က်ပ္ကေန ၇၆၀ က်ပ္ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၄၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up