လုံၿခံဳေရး ပုိမုိပူးပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ ကတိျပဳ

လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုနက္ရိႈင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္ အရာရွိေတြ ကတိျပဳလိုက္ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳမွာ က်င္းပတဲ့ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ဂ်ပန္ လံုၿခံဳေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္း ခုလို ကတိျပဳလိုက္တာပါ။ တ႐ုတ္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခြန္ရံႈ႕ေယာင္နဲ႔ ဂ်ပန္အႀကီးတန္း ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တခဲအို အခိဘတို႔က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပတဲ့ ဒီအစည္းအေဝးကို ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂ ႏိုင္ငံလံုးက ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အရာရွိေတြ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာ႐ုိ ခိုႏိုနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရးဟာ လတ္တေလာမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ထိေတြ႔မႈေတြကို ျမင္ရေပမယ့္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အခ်က္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပဲလို႔ ခြန္က ခိုႏိုကို ေျပာပါတယ္။ အခက္အခဲအေႏွာင့္အယွက္ေတြကို ေက်ာ္လႊားေရး ၂ ႏိုင္ငံလံုးက အခြင့္အေရး အရယူဖို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္ဖို႔ ခြန္က တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဂ်ပန္ကလည္း ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး မူဝါဒေတြကို အက်ဥ္းခ်ံဳး ေျပာဆိုရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏို္င္ငံအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးသက္သက္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး အစည္းအေဝးအတြင္း ၂ ႏိုင္ငံလံုးက ေဒသတြင္းနဲ႔ ကမာၻ႔လံုၿခံဳေရး အေျခအေနေတြ၊ ၂ ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ လံုၿခံဳေရး မူဝါဒေတြ၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအေပၚ အျမင္ေတြကို ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြ တိုးျမႇင့္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အၾကပ္အတည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္က်င္းပသြားမယ္လို႔ ၂ ႏိုင္ငံလံုးက သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up