ဖမ္းဆီးခံရသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ မိသားစု၀င္မ်ား ေတြ႔ခြင့္မရေသး | DVB