စပါးကိုၾကမ္းခင္းေဈးသတ္မွတ္ေပးရန္အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္မေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္

  ႏွစ္စဥ္ အ႐ံႈးေပၚၿပီး အေႂကြးသံသရာလည္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ သီးႏွံေဈးႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ ၾကမ္းခင္းေဈး သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးညြန္႔က ဒီကေန႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းကေတာ့ ဒီအဆိုဟာ အေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီဘဲ အစိုးရကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္၊ အပ္ကုန္အာမခံ အေႂကြးစနစ္၊ အရန္ရိကၡာ ဝယ္ယူေရးကိစၥေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြား ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ့ အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဈးကြက္ ေဈးႏႈန္းေတြကို ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ လည္းမရွိပါဘူး။ ဒီအဆိုနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ လၽွဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၃ မဲ ၾကားေနမဲ ၁ မဲ၊ ပယ္မဲ ၁ မဲ ရရွိတဲ့အတြက္ လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ အဆိုေတြကို လၽွဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာမွာေတာ့ အခုအႀကိမ္ဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up