အိုင္တီနည္းပညာအလြဲသံုးစြဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြး

  မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕သတင္းသိပုိင္ခြင့္ေတြကို မထိခုိက္ေစဘဲ အိုင္တီ နည္းပညာသံုးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဂန္႔ေဂါ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ IT နည္းပညာသံုးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုရွင္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က “ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ Internet အသံုးျပဳသူ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး လူမႈကြန္ရက္၊ Social Network မ်ားျဖစ္သည့္ Facebook၊ Instagram၊ Twitter မ်ားထဲတြင္ Facebook ကို အထူးအသံုးျပဳၾကပါေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မွ တဆင့္ တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားမႈ၊ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ တဦးတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ၾကံျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္ သတင္းမွားမ်ား လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈခင္းမ်ားထဲတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအရ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊” ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူငယ္၊ လူရြယ္ေတြ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားၿပီး အက်င့္စာရိတၱေတြ ပိုမိုပ်က္စီး လာတာဟာ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္လာေစပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ IT နည္းပညာကို အသံုးျပဳရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုးနဲ႔ သံုးစြဲမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ေတြ ကို မထိခုိက္ေစဘဲ စနစ္တက်ရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွာေဖြၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ IT နည္းပညာ အလြဲသံုးစြဲမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဆိုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လသာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္မို႔မို႔ေအာင္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က  အဆုိႏွင့္္စပ္လ်ဥ္းလို႔  လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး  ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမည္စာရင္း တင္သြင္း ႏုိင္တယ္လို႔ ေၾကညာသြားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MOI

//
More News
Up