ျမန္မာမိသားစု၏ ျဖစ္ရပ္မွန္႐ုပ္ရွင္ တိုက်ိဳႏိုုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသခြင့္ရ | DVB