နယ္စပ္လံုျခံဳေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အဆာဒူဇာမန္းခန္းတို႔ ဒီကေန႔မနက္  ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဧည့္ခန္းမမွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါတယ္။ ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုရာမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ျမန္မာဘက္မွ ေရာက္ရွိေနသူေတြကို ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာနဲ႔ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြ ထူေထာင္မႈဆိုင္ရာနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

More News
Up