မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားေတြ႔ရွိ

  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႐ုိးမဘဏ္ခြဲေတြမွာ လာေရာက္ေပးသြင္းတဲ့ ေငြစကၠဴအတု ၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ၄ ရြက္နဲ႔ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ၃ ရြက္ ေတြ႔ရွိသူေတြက ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္႔မာဂုဏ္ရည္လမ္းရွိ ရိုးမဘဏ္လီမိတက္ဘဏ္ခြဲသို႔ ဦးစိုးနိုင္(စိစစ္ဆဲ)၊ ကန္ေတာ္ေလးရပ္ကြက္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေနသူပါ ၅ ဦးလာေရာက္ေပးသြင္းတဲ့ ေငြမ်ားအနက္မွ ေငြစကၠဴအတု ၁၀,၀၀၀ က်ပ္တန္ ၄ ရြက္၊ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ၂ ရြက္တို႔ ေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလားတူ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္၁၀ နာရီက လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၆ ရပ္ကြက္ရွိ ႐ုိးမဘဏ္ခြဲသို႔ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (၁)ရပ္ကြက္ေနသူ ဦးေနဝင္းေအာင္ လာေရာက္ အပ္ႏွံတဲ့ ေငြမ်ားအနက္မွ ေငြစကၠဴအတု ၅,၀၀၀ က်ပ္တန္ ၁ ရြက္ကို ေတြ႔ရွိတဲ့အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္၁၁ နာရီခဲြေလာက္က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အပ္ႏွံခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

//
More News
Up